Menu

Jaar 2012

Opdrachtgever: VVE Flat Duinzicht

Lokatie: C. v/d Lindestraat 2, Zandvoort 

Werkomschrijving:  Vervangen alle riolering in de tuinen rondom het flatgebouw.

Status: Uitgevoerd